Четвер, 06.08.2020, 21:53
Вітаю Вас Гість | RSS

Кілійський НВК " ЗОШ I-II ступенів - дитячий садок "

Меню сайту
Годинник
Акваріум
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 6
Друзі сайту
http://www.mon.gov.ua/
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Правила прийому до закладу освіти

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

Кілійського ЗЗСО І-ІІ ступенів №5-дитячий садок

Кілійської міської ради     Одеської області                                                           Протокол № 10 від 27.05.2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Кілійського ЗЗСО

Кілійського ЗЗСО І-ІІ ступенів №5-дитячий садок

Кілійської міської ради    Одеської області                                                                                          

                            Л.В.Константинова

« 27 »  травня  2019 р

 

 

 

 

 

 

Порядок

 

 

зарахування  учнів  до

Кілійського ЗЗСО І-ІІ ступенів №5-дитячий садок

Кілійської міської ради Одеської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок

зарахування учнів до Кілійського ЗЗСО І-ІІ ступенів №5-дитячий садок Кілійської міської ради Одеської області

 

1. Загальні положення

 

 1. Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.2018 року «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», на підставі Статуту Кілійського ЗЗСО І-ІІ ступенів №5-дитячий садок  і затверджені на засіданні педагогічної ради
 2. Приймання дітей до гімназії здійснюється відповідно до пункту 2 - 16 глави 4 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти  для здобуття повної загальної середньої освіти.
 3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.
 4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

 

 1. Для зарахування до 5 класу закладу освіти заяви подаються з 01 до 31 травня включно.
 1. Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 31 травня для 5 – х класів не перевищує загальної кількості місць у класах з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.
 1. У разі, якщо кількість поданих заяв станом на 31 травня включно для 5 – х класів перевищує загальну кількість  місць у п’ятих класах, до 01 червня включно для 5 – х класів ЗЗСО оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору.
 1. Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після його прийняття  та має містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.
 2. Конкурс (основні вступні випробування) завершується впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційнихскарг відповідно до цього Порядку). Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття  відповідного рішення апеляційною комісією.
 3. До початку та впродовж  навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 5 – х класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними  завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття  відповідного  рішення апеляційною комісією.
 4. Зарахування до 6-9 класів на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору.
 5. Інформація про кількість зарахованих учнів, спроможність закладу освіти, кількістьучнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільнихмісць у кожному з них обов’язково оприлюднюється в ЗЗСО  та на його веб-сайті, щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв ЗЗСО.
 6. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з дня появи вільних місць протягом календарного року.

 

3. Проведення конкурсу

 

 1. Порядок вступу до ЗЗСО №5-дитячий садок та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою  та затверджуються його керівником.Порядок вступу та зразки конкурсних авдань для вступних випробувань оприлюднюються в ЗЗСО №5-дитячий садок та на його веб-сайті не менше ніж за два місяцідо початку проведення конкурсних випробувань.
 1. Конкурс є публічним заходом і відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.Для захисту інтересів дітей з особливими освітніми потребами здійснюються заходи щодо забезпечення розумного пристосування при проведенні конкурсу. Для здійснення попередньої організаційно-технічної підготовки таких заходів у заяві мають бути зазначені особливі освітні потреби дитини.
 1. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується керівником ЗЗСО.Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування схвалюються педагогічною радою ЗЗСО та затверджуються його керівником.Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.
 1. Конкурсні випробування проводяться в письмовій формі.
 2. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників відбуваються в один день.Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
 1. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом ЗЗСО І-ІІ ступенів№5-дитячий садок; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.
 2. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки.Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
 1. Роботи учасників конкурсу, результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у ЗЗСО не менше одного року.
 2. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до ЗЗСО згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні ЗЗСО.
 1. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери III та IV етапів Всеукраїнських учнівськихолімпіад, а також призери II та III етапів конкурсу-захисту науково-дослідницькихробіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість (12 балів).
 2.  Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичнудовідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурснихвипробуваннях (за наявності вільних місць), терміни проведення якихвизначає директор ЗЗСО.

 

4. Порядок зарахування

 1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, на підставі рішення конкурсної комісії рекомендуються до зарахування.Рейтинговий список учнів із зазначенням суми балів  оприлюднюється для загального ознайомлення у день оголошення підсумків конкурсу.Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
 1. Для цього до ЗЗСО І-ІІ ступенів №5-дитячий садок подаються такі документи:
 • заява одного з батьків   дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника);
 • копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
 • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації    
 • оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності).У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування.
 1. Після закінчення 5-денного терміну приймання заяв на зарахування до гімназії учнів, які були рекомендовані до зарахування і не наддали заяву про вступ, втрачають право на зарахування.
 2. Учасник  конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради міськоїради  післяоголошеннярезультатів конкурсу.

5.Особа має право брати участь у конкурсах, щопроводятьсярізними закладами освіти. У разі, якщо особа визнанапереможцем у декількох закладах освіти, вона зараховується до того з них, до якого наддала оригінал документа про освіту та інші, визначені цим Порядком, документи упродовж 5 робочихднів після оголошення результатів конкурсу .

5. Контроль за проведенням конкурсу

 

 1. Керівник ЗЗСО   забезпечує  організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог цього Порядку.

 

Вхід на сайт
Календар
Крилаті фрази
Календар свят і по
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Skype - статус
Skype:
Час життя сайту

Copyright MyCorp © 2020